hvad er Sandhed?

Her fortsætter Munk med Johannesevangeliets skildring af forhøret hos Pilatus, jf. NT: Joh. 18,37f: "Pilatus sagde til ham: Så er du altså konge? Jesus svarede: Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus sagde til ham: Hvad er sandhed?"