Vunden

Flertalsform af "vunde", lånt fra det middelnedertyske "wunde", som betyder sår. [ODS]