Sned

Gammeldansk ord, som betyder list eller kneb. [ODS]