Det glædede ham svært at skue Kristus

Jf. NT: Luk. 23,8.