fordrer

Kommer fra tysk og betyder her "forlange" eller "kræve". [ODS]