Du havde ingen Magt over mig, hvis ikke den var given dig ovenfra; og derfor haver den, som overgav mig til dig, større Synd

Jf. NT: Joh. 19,11.