skjalv

Arkaisk, højtidelig præteritumsform af verbet "at skælve". [ODS]