Frigiv Barabbas! Men bort med dette Menneske! Korsfæst ham

Jf. NT: Mark. 15,6-15 samt paralleller i de andre evangelier.