Hjertekvide

Ordet "kvide" betyder i denne sammenhæng trængsel, nød og smerte. Bruges nu kun højtideligt, arkaisk eller spøgende. [ODS]