Befat

Verbet "at befatte sig". Kommer af det middelnedertyske "bevaten" - her brugt i en imperativ, negeret form af betydningen "at beskæftige sig med" eller "at indlade sig på noget". Jf. tysk "sich befassen". [ODS]