Vi har ingen Konge uden Kejseren

Jf. NT: Joh. 19,15.