Jeg mine Hænder tor

Bibelsk reference til NT: Matt. 27,24. Verbet "at to" betyder at befri for snavs eller at vaske. Hermed gør Pilatus til kende, at han ikke havde noget ansvar i dødsdommen. [ODS]