fattes

I betydningen: "hvad fejler du?" eller "hvad er der i vejen med dig?".