fornam

Gammeldansk præteritumsform af "at fornemme". [ODS]