I dine Hænder, min Fader, nu befaler jeg min Aand

Jf. NT: Luk. 23,46.