Hans Rige var ej af denne Verden

Jf. NT: Joh. 18,36.