Bogstavet ’h’ i Ester er overstreget. Det samme er tilfældet næste gang, Ester er aktør. Derefter staves navnet blot ’Ester’, dog med få undtagelser, hvor stavemåden igen er ’Esther’, hvilket formodes at være en forglemmelse fra Kaj Munks side.