Getsemane

Have i Kidron-dalen på Olivenbjerget ved Jerusalem, hvor Jesus ifølge evangelierne opholdt sig med sine disciple natten for hans tilfangetagelse, der ledte til korsfæstelsen (jf. NT: Matt. 26,36 og NT: Mark. 14,32). [BOE]