Herodes

Herodes Antipas (21 f.Kr.-39 e.Kr.), Herodes den Stores arvtager og romersk indsat hersker af Galilæa. [BOE]