Jæ kænner Gu døe mæ ikke de Mennesker

Reference til Peters trefoldige fornægtelse af Jesus efter tilfangetagelsen (jf. bl.a. NT: Matt. 26,34). Stavemåden er muligvis en imitation af fynsk eller lollandsk dialekt.