Synedriets

Synedrium, (latin af gr. synedrion: møde, råd), betegner i denne sammenhæng den øverste jødiske domstol på Jesu tid. Domstolen omtales i Det nye Testamente som "Det store Råd" og havde ca. 70 medlemmer. I bl.a. NT: Matt. 26,59 og Mark. 14,55 omtales synedriets rolle i Jesu domfældelse og død. [DSD]