Edomit

Jf. Edom, det gammeltestamentlige navn på den sydligste del af Østjordanlandet mellem Zeredbækkenet (Wadi al-Hasa) og Aqababugten. Ifølge Det gamle Testamente nedstammede edomitterne, indbyggerne i Edom, fra patriarken Isaks forsmåede ældste søn Esau, bror til Jakob. [DSD]