Herredsfoged

Ældre nydansk ord, som indtil 1919 var navnet på den embedsmand, der var dommer og øvrighed (politimester) i et herred (datidig retskreds). [ODS]