Note i suffløreksemplaret: Mel: hos Arnholtz. (2. Hæfte.)