køs

En ældre, stærk præteritum-bøjningsform af det gammeldanske "at kyse", som her bruges i betydningen skræmme, gøre ræd, sætte skræk i. [ODS]