Rakkerhus

Ordet "rakker" bruges i dag oftest som en nedsættende, foragtende betegnelse, et skældsord. En rakker var bl.a. en person som udførte renovationsarbejde eller fungerede som bødlens medhjælper. "Rakkerhus" må være synonymt med rakkerhule eller - kule, altså rakkerens bolig. [ODS]