Øvrigheden

Ældre nydansk ord, som i denne sammenhæng betegner den stedlige udøver af den myndighed, der fører det almindelige tilsyn med lovenes overholdelse i første og anden instans, dvs. stiftamtmænd, amtmænd, magistrater, fogeder og politimestre. [ODS]