Pranger

Betegner en person, som ernærer sig ved at opkøbe og videresælge noget, især om handelsmand, der pranger med heste, kreaturer eller fødevarer, og som - jf. den oprindelige betydning - ikke altid er lige hæderlig. [ODS]