Tørveskiftet

Samme som "tørvelod", dvs. et jordlod bestående af tørvemose. [ODS]