immer

"Til enhver tid", "altid", "ved enhver lejlighed". [ODS]