Maal

Gammeldansk ord, der kan have flere betydninger, men i denne sammenhæng betegner ordet et drikkekrus af en vis størrelse. [ODS]