mindelig

Betegner det, at noget foregår eller udvirkes, bestemmes ved fredelige underhandlinger, indbyrdes aftale, uden rettens indblanden eller magtmidlers anvendelse. [ODS]