idelig

Betyder i denne sammenhæng bestandig, vedholdende, uafbrudt. [ODS]