Davids 27'de Salme

Ikke et helt nøjagtigt citat, jf. GT: Sl. 27,10: "Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig."