Davids 128'de Salme

Jf. GT: Sl. 128,1-4: "Valfartssang. Lykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje. Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde, lykkelig er du, det skal gå dig vel. Som en frugtbar vinstok er din hustru i dit hus. Som nyplantede oliventræer sidder dine sønner omkring dit bord. Ja, sådan velsignes den mand, der frygter Herren."