give

Forældet flertalsbøjning af verbum - i talesprog forsvandt flertalsbøjningen allerede i 1300-tallet, men bevaredes i skriftsproget frem til år 1900. [ODS]