Velan

Kommer af det tyske "wohlan" og skal nok forstås som et opmuntrende tilråb, opfordring eller tilskyndelse. [ODS]