garvede

Det at omdanne rå huder til læder. Bruges her overført i betydningen at gennemprygle en. [ODS]