forvorpen

Jf. højtysk "verworfen": forkastet. Betyder egentlig forkastet af Gud, men betegner i bredere forstand en ond, moralsk fordærvet person. [ODS]