passere

Her skulle formentlig stå 'passe'; men der kan fra Munks side være tænkt en tilnærmelse til talt sprog.