Nej, paa det Lav

Talesprogsudtryk, der egentlig betyder "på den måde", men som i nægtende sætninger bliver brugt som en slags forsikring: aldeles ikke, tværtimod og lignende. [ODS]