Indsidder

Betegner en gift eller ugift person af landalmuen, der bor til leje hos en gårdmand eller husmand, og som uden at have fast tjeneste hos denne har sin egen husstand. [DSD]