Pris ingen lykkelig, før han er død

Citat fra De Apokryfe Skrifter, Siraks Bog 11,28. Citatet kan dog også forbindes til den græske historiker Herodot, som i sin historieskrivning om de græsk-persiske krige bl.a. skrev om den meget velhavende Kong Krøsus (f. ca. 595 f.Kr.) og dennes møde med den athenske digter og statsmand Solon (ca. 630-ca. 560 f.Kr.). I Herodots udlægning spørger Krøsus Solon, hvem der er verdens lykkeligste mand, men Solon vil ikke kalde Krøsus for den lykkeligste, for Krøsus er ikke død endnu, hvorfor man ikke kan sige, hvordan hans skæbne vil forme sig. Herodots "møde" menes dog at være en fejlagtig eller bevidst fejlagtig sammenblanding af historiske begivenheder. [DSD]