Jena

By i det centrale Tyskland (Thüringen), hvis universitet i 1700-tallet var landets største og var centrum for idealistisk filosofi og den tidlige romantik bl.a. Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Schiller og Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. [DSD]