Postil

Ordet betyder egentlig en samling af udlægninger af evangelier og epistler, men bruges næsten synonymt med ordet "prædiken", med andre ord en prædikensamling. [ODS]