Jørgen Skeel, Lensmand paa Kalø

Jørgen Skeel (1578-1631) af den gamle, jyske adelsslægt var lensmand på Kalø i 22 år fra 1607. [DSD & KSFT]