Slutteren

Betyder i denne sammenhæng fangevogter eller arrestforvarer. [ODS]