den Eviges Raad

Dvs. Guds råd, den af Gud bestemte skæbne. Tidligere i skuespillet blev der refereret til Siraks Bog i De Apokryfe Skrifter, 23,22-27 vedrørende spørgsmålet om synd.