Vaade

Betegner i denne sammenhæng, at en skade- eller ulykkevoldende hændelse sker uforvarende eller uforsætligt. [ODS]