kommen

I det håndskrevne manuskript, KMF-nr. 20.10.02 (kladdehæfte benævnt "Vejlby II"), side 24 nederst, står formen 'kommen'. Munk bruger ofte denne form. I dag ville man skrive 'kommet'.